17 Aralık 2011 Cumartesi

0

Yasin Suresi

 • 17 Aralık 2011 Cumartesi
 • Unknown
 • Share
 • itabimiz Kuran Kerim'in kalbi olarak bilinen ve en çok okunan surelerin basinda olan Yasin-i Seirf'in okunusu ve bununla beraber bazi önemli bilgileri aktarmak istiyorum. Kuran-i Kerim kitabimiz olmasi ragmen onu fazla tanimiyoruz.
  Üzülerek belirtmek isterim ki bizim hayat rehberimiz, yol göstericimiz ve ahlakimizin olan Kuran'i hiç ama hiç ögrenmiyoruz. Ögrenmek biz müslümanlarin üzerine farz oldugunu belirtirken devamli olarak Kuran-i Kerim okumayi ve aliskanlik haline getirmeye çalisalim.
  Bilginin ve ilmin en yüksek oldugu dönemi yasarken lütfen bu sizlere belirttigim Kuran ilmini anlamaya ve anlatmaya çalisalim, degil ki mezarda bizlere sorulacaktir. Kuran-i Kerim'i elimden geldigi müddetçe dogru kaynaklardan aktaracagim.
  Yasin Suresi Abdurrahman El Sudais Saud Es Shuraim'den dinleyelim. Video'da Türkçé açiklamasida mümkündür.
  Yasin Suresi video izle


  Mehmet Emin Ay'dan Yasin Suresi ve Alt yazili meali 

  Yasin Suresi Arapça okunusu
  Yasin Suresi'nin Türkçe Meali

  1. Yâsîn,
  2. Hikmet dolu Kur'an hakkı için,
  3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin.
  4. Doğru yol üzerindesin.
  5. (Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
  6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
  7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
  8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.
  9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.
  10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
  11. Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.
  12. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) sayıp yazmışızdır.
  13. Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.
  14. İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.
  15. Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.
  16. (Elçiler) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.
  17. "Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir" dediler.
  18. (Bunun üzerine onlar:) Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler.
  19. Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz.
  20. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!"
  21. "Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir."
  22. "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz."
  23. "O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar."
  24. "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum."
  25. "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin."
  26. Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!"
  27. "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !"
  28. Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.
  29. (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
  30. Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.
  31. Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler.
  32. Elbette onların hepsi (kıyamet gününde) karşımızda hazır bulunacaklar.
  33. (Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler.
  34. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.
  35. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?
  36. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.
  37. Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.
  38. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.
  39. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.
  40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.
  41. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir.
  42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.
  43. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar.
  44. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır.
  45. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).
  46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.
  47. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz.
  48. Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler.
  49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.
  50. İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.

  51. Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.
  52. (İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.
  53. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.
  54. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.
  55. O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler.
  56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.
  57. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.
  58. Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.
  59. "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!"
  60. "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır" demedim mi?
  61. "Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur" demedim mi?
  62. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
  63. İşte, bu size vâdedilen cehennemdir.
  64. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin!
  65. O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.
  66. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi?
  67. Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!
  68. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?
  69. Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
  70. Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.
  71. Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır.
  72. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.
  73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi?
  74. Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
  75. Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir.
  76. (Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.
  77. İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.
  78. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor.
  79. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.
  80. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.
  81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.
  82. Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.
  83. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.
  Sizlere Yasin Suresinin Türkçe mealini Diyanet Isleri Baskanligi'ninkini ekledim. Insallah okur ve bilgi sahibi olursunuz.  Yasin Suresi sadece kabirlerde veya birisi öldügünde okunmasi gerkemiyor. Tam aksina Kuran ölüler için degil diriler içindir. 
  Yasin suresinin Fazileti 
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur.)
  (Kur'ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”
  “Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”
  “Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”
  “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”
  “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”
  “Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”
  “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”
  “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder.”
  “Kur'ân-ı kerîmin kalbi Yasîn'dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”
  “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”
  “Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”
  Yasîn sûresinin faydaları
  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  “Kur'ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”
  Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:
  1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
  2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
  3- Ölürken Cennet meleklerini görür.
  4- İnsan korktuğundan emin olur.
  5- Garipler yardımcı bulur.
  6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.
  7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
  8- Bekarların evlenmesi kolay olur.
  9- Elbisesi olmayan elbise bulur.
  10- Gayb olan şey bulunur.
  Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.
  İmâm-ı Şa'rânî buyuruyor ki:
  "Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir."
  Malik bin Yesar (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav); "Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz." buyurdu.
  -Ebu Hureyre (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) şöyle buyurdu; "Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin'i okursa günahları af olunur."
  -Enes (ra)' dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: "Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim Sure-i Yasin'i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur'an'ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder."
  -Hz. Ali (ra)' den rivayet edildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: "Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;
  1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,
  2-Mahkum okursa hapisten kurtulur,
  3-Çıplak okursa giydirilir,
  4-Onu okuyan aç doyar,
  5-Bekar okursa evlendirilir,
  6-Yolcu okursa yolculugunda yardım görür,
  7-Susuz okursa suya kanar,
  8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir,
  9-Korku içinde olan okursa korktugundan emin olur,
  10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler.
  -Aişe (ra)' dan; "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir.
  Cenab- Mevlam (c.c.) okudugunuz Kuraní Kerim'leri kabul buyursun ve dualarinizi kabul eylesin insAllah.
  Selam ve dua ile vesselam

  0 Responses to “Yasin Suresi”

  Yazar Bilgisi

  Editör: Ercan Çetin ve


  Website: Online Haberler

  E-mail: xmedy

  2000 yilindan bu yana internet üzerinde çalismalar yapmaktayim. Bir kaç tane web sitesi ile ilgeniyorum. Amatör olarak website çalismalarim olmustur. Güncel olaylari sizlere sunarim.. Google iletisim: Ercan Çetin

  Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

  Takip Edin!