15 Aralık 2011 Perşembe

0

Kıyamet Alametleri

 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • Unknown
 • Share
 • Sevgili Arkadaslar,
  Sizleri bazi konularda uyarmak ve tedbirli olmaya davet etmek istiorum. Özellikle son zamanlarda dogru'nun ve egri'nin birbirne karistigi dünyamizda birsey yapacagimiz zaman lütfen iyi bir düsünelim ve öyle karar verelim. Internet'in hizli bir sekilde dünyada kullanilir olmasi ve bilginin bol olmasi nedeniyle herseye ulasmak artik bir tik ötemizde.
  Ancak bilgileri internet üzerinden websitelerinden alirken kaynagina çok iyi bakalim ve dogru olup olmadigini teyit edelim. Çünkü haramin helal gibi gösterildigi su ahir zamanda bunlara çok daha dikkat edelim. Müslüman din kardeslerimi bu bilgi konusunda uyarmak ve onlara gerçek dogru bilgiyi sunmak istiyorum.
  Kiyamet Alametleri her müslümanin ögrenmek istedigi konulardan birisi oldugunu belirteyim. Sahsen benimde bu konuda okudugum çok fazla site ve kaynak bulunuyor.  Kaynagimizin dogru oldugunu bilmek için kimler olduguna iyi bakalim.
  Bir müslümanin kaynagi kimler olmali?
  Kur'an- Kerim'den sonra
  1. İmam Buhari: Sahih-i Buhari 2. Müslim: Sahih-i Müslim, 3. Ebu Davud: Sünen-i Ebu Davud, 4. Tirmizi: Sünen-i Tirmizi, 5. Nesai: Sünen-i Nesai, 6. İbni Mace: Sünen-i İbni Mace. ve günümüzün alimleridir.
  Sizlere kiyamet alemetlerini 2 kisimda vermek isterim. Bunlarin birincisi küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere.

  Hadis külliyâtları ise Kıyâmet'ten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslâm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet öncesi donemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
  Küçük Kiyamet Alametleri:

  1. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

  2. İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

  3. Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

  4. Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

  5. Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

  6. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

  7. İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

  8. Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

  9. Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

  10. Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

  11. Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

  12. Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

  13. Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).
  Yukarida verdigimiz Küçük Kiyamet Alametlerinin altina sizlere Büyük Kiyamet Alametlerini sunmak istiyoruz.

  Kıyâmetin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:
  Büyük Kiyamet Alametleri:
  1. Deccal'in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini'ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

  2. Duhan'ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

  3. Dabbetü'l-arz'ın çıkışı: Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de "Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler" (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dâbbetü'l-arz hakkında "Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir" (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

  4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

  5. Hazreti İsa (a.s)'ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

  6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

  7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

  10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

  Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünen'lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî'nin çıkması da Kıyâmet'in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).
  Kiyamet Kur'an-i  Kerim'de Kehf Suresinde geçen ayetlerle açiklarken sevdigim bir imamin düsünceleri aklima geldi. Sizleri bu konuda onu dinlemeye tavsiye ediyorum.
  Pakistan'da dogan Imran Huseyin'in yorumunu "benim gerçekten ve kalben dogru buldugum için" sizlere de göstermek istiyorum. Suan Imran Hüseyin Malezya'da ögrenci yetistirmektedir. Kendisi Ingilizce vaaz ve fetvalar verdigi için malesef  müslüman din kardeslerimiz pek fazla yararlanamamaktadir.
  Allah razi olsun bir arkadasimizin tercüme edip alt yazili olarak videolari yüklenmistir. Bir müslümanin bunu iyi anlmasi ve uygulmasi gerekmektedir. Ahir zamanda imanimizi kaybetmiyelim. Kendimize seytani ve seytanin askerlerini dost edinmiyelim.
  Kiyamet Alametleri Imran Hüseyin video izle
  Ilerliyen zamanloarda sizlere bu konuda yazmaya devam edecegim Insallah. Selamlarimla

  0 Responses to “Kıyamet Alametleri”

  Yazar Bilgisi

  Editör: Ercan Çetin ve


  Website: Online Haberler

  E-mail: xmedy

  2000 yilindan bu yana internet üzerinde çalismalar yapmaktayim. Bir kaç tane web sitesi ile ilgeniyorum. Amatör olarak website çalismalarim olmustur. Güncel olaylari sizlere sunarim.. Google iletisim: Ercan Çetin

  Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

  Takip Edin!